118 Begreppen feminism och jämställdism

På A Voice For Men Sverige finns nu ett test som man kan göra för att se om man är feminist eller jämställdist. Jag tycker att det är olyckligt att den svenska jämställdhetsdebatten använder sig av just de två orden när en mer korrekt benämning vore socialistisk jämställdhet och liberal jämställdhet. Även om jag håller med om mycket av det som den någorlunda liberala jämställdhetssynen ”jämställdism” förespråkar vägrar jag att ansuta mig till den rörelsen eftersom den är minst lika snarstucken som den socialistiska jämställdhetssynen ”feminism” är. Ingen av ismerna löser heller några problem utan båda befinner sig i något slags skyttegravskrig som ingen kan vinna.

Nu till testet och mina svar.

”1. Ponera följande. Ett företag skall anställda 10 personer. 20 sökande anmäler sitt intresse. Av de sökande är 10 kvinnor och 10 män. Eftersom jobbet ställer vissa krav så får alla sökande genomgå ett lämplighetstest. Resultatet blir att nio män och en kvinna får de bästa resultaten. Hur skall företaget göra ì den situationen?”

Mitt svar: Anställa nästan alla som fått de bästa resultaten men även några av de som inte riktigt fick de bästa svaren, utan någon hänsyn till kön, som intressanta outsiders eftersom de kan komma upp med bättre resultet under sin anställning än de som hade fått ett bättre resultat. För vad säger att företagets lämplighetstest ger det mest optimala resultatet? Mitt svar är närmast B (jämställdism) med motiveringen att meningen ”Jämställdheten är dessutom uppnådd i och med att alla 20 sökande fick samma chans och förutsättningar i antagningsprocessen.” är klockren med den liberala jämställdhetssynen att det är processen som är det viktigate, inte utfallet.

”2. Nöden är stor på vissa platser i världen. Många svenskar skänker därför pengar till olika hjälporganisationer. En av dessa är plan Sverige som hjälper barn i fattiga länder med bland annat utbildning.  Särskilt har man valt att satsa på flickors utbildning, medan pojkarna får lära sig att bekämpa mansnormer och machokultur hos sig själva. Vad anser du om detta sätt att bekämpa fattigdom och nöd bland världens barn?”

Mitt svar: I en värld där kvinnor och flickor diskrimineras mycket hårt är det rätt att satsa lite mer på dem, men man får inte heller glömma bort männen och pojkarna men där behöver man satsa på ett helt annat sätt. Här lutar mitt svar mer åt A (feminism) som är likställt med liberal kvinnorättskamp eftersom det jämställdistiska svaret är klädd i en offerkofta.

”3. I Sverige har gjorts ett tillägg i den svenska grundlag som garanterar alla människor lika rättigheter och skyldigheter oavsett kön, etnicitet och sexuell läggning. Numera är det tillåtet att särehandla människor beroende på vilket kön de har. Detta är, står det i lagen, tillåtet då en särbehandling gynnar jämställdheten mellan män och kvinnor. Vi har idag väldigt många lagar som positivt särbehandlar kvinnor och negativt särbehandlar män. Inte minst inom det familjerättsliga området. Vad tycker du om det.”

Mitt svar: Det historiska perspektivet är ointressant här och nu. Mitt svar blir därför B (jämställdism).

”4. Män är överrepresenterade inom brottsstatistiken. Ca 5000 män avtjänar straff i svenskt fängelse men endast något hundratal kvinnor.  Huruvida dessa siffror verkligen avspeglar den verkliga brottsligheten är emellertid inte helt säkert. Tröskeln till fängelse porten är lägre för män än kvinnor.

5000 är många, men ändå en försvinnande liten andel av det totala antalet män i Sverige som idag uppgår till ca 4,5 till 5 miljoner stycken. Ändå anser många att man i den halva procent av männen i Sverige som begår grova brott, kan se vissa manliga egenskaper som man sedan kan föra över på den stora majoriteten män som är laglydiga och som aldrig medvetet skulle göra någon illa. Dessa påstått våldsamma och samhällsfarliga egenskaper har kallats mansnormer, maskulinitet och machoideal. Men är det rätt att skuldbelägga och problematisera en stor majoritet av en grupp människor efter vad en ytterst liten minoritet av dem gör?”

Mitt svar: B eftersom A bygger på en kollektivistisk människosyn samt att kvinnor också kan vara våldsbenägna. Jag är dock inte helt nöjd med svar B eftersom våld inte bara är genetiskt, utan även kulturellt.

”5. I Sverige har staten gett ett särskilt ekonomiskt stöd för kvinnors organisering sedan 1982. I 25 år har man alltså särskilt gynnat det ena könets möjligheter att starta och driva föreningar som kämpar för att tillvarata det egna könets intressen. Under dessa år har ett femtontal kvinnoorganisationer uppburit sådant stöd. Och det är inte lite pengar som betalats ut.  Vi talar om hundratals miljoner kronor.  Något motsvarande stöd för män existerar ej. Syftet då detta särskilda stöd inrättades sades vara att man ville öka jämställdheten mellan kvinnor och män samt betona kvinnorörelsens betydelse som folkrörelse. Är detta bra och rättvist ur en jämställdhetssynpunkt?”

Mitt svar: B men jag stödjer även satsningar för kvinnor inom typiskt manliga områden och tvärtom.

”6. Feminismen värnar om barn. Åtminstone hävdar feministerna det själva. Genom att, med sina statliga medel, kraftigt ha uppmärksammat frågan om incest och andra sexuella övergrepp, barnmisshandel och barns rätt att slippa växa upp i en patriarkal kärnfamilj i 25 år så har feministerna räddat många barn från att utsättas både för våld och sexuella övergrepp. Håller du med?”

Mitt svar: B eftersom A är rent ideologiskt och blundar för en hel del fakta.

I många av jämställdismens svar märker man att de nästan enbart har ett manligt motperspektiv till feminismen. Det trovärdiga jämställdhetsperspektivet saknas nästan helt, därför är jämställdism inget alternativ för liberaler.

Annonser
Det här inlägget postades i Jämställdhet och har märkts med etiketterna , . Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s